Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Bé Hoàng Đăng

Đóng góp thông tin
1. Bóng trăng tròn [A]tròn treo trên trời cao, muôn ngàn ánh [D]sao mừng ngày vui [A]Tết, con mờ
Nguyễn Văn Bảy, 29 tháng 10, 2020 C Em F G G7 350