Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Vinh Trần (One)

Đóng góp thông tin
[C#m]Mấy đêm qua trong 30 năm bôn ba có mấy cái [B]chuyện dăm ba thị phi uhm ứm [C#m]Tham ô tụi mà
Chau Lai, 23 tháng 09, 2020 B C#m 414