Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Triệu Felix

Đóng góp thông tin
[F]Mùa xuân nhẹ đưa theo lối, [Dm]bờ môi kia làm anh bối rối [C]Con tim sao cứ bồi hồi, khi ta vô t
Chau Lai, 14 tháng 09, 2020 C Dm F 334