Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Công Quốc

Đóng góp thông tin
[Dm]Có thời gian nào trường [Am]xưa được quay về Hỏi [Bb]thăm Thầy Cô từng chuyện [C]buồn vui đã qu
Duy Võ, 13 tháng 09, 2020 A7 Am Bb C Dm F Gm 55