Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Ver1: I should have [G] known from how I felt when [C] we were to[D]gether And [G] even more when
Phạm Ngọc Tiến, 11 tháng 08, 2020 Am C D Em G 855