Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lm. Nguyễn Sang

Đóng góp thông tin
Lời 1: Bài ca tạ ơn con xin hát tạ [Am]ơn Tạ ơn Thiên [F]Chúa đã ban cho [G]con biết bao hồng [C]â
Trần Hoàng Hải Anh, 10 tháng 01, 2021 A Am Bm C D Dm E F G 10