Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

There's a [F]girl but I [G]let her get a[Am]way It's all my [F]fault cause [G]pride got in the [Am]
Duy Võ, 27 tháng 06, 2018 Am Dm F G 123k
---CAPO 3--- You're a troublemaker You're a troublemaker... [F] [E] [Am] [F] [E]... [Am]You had m
uyenleo0927, 26 tháng 01, 2015 Am C Dm E F G 8,055
(Verse 1: Olly Murs) [G]I drew a [C]broken [G]heart [G]Right on [C]your window [Em]pane [G]Waited
Demi Lovato Vietnam, 18 tháng 11, 2017 C D Em G 7,697
[G]I thought about you the other day [Bm]What the hell happened with you and me? 'Cause, [C]oh, ai
Vương Thiện, 22 tháng 07, 2018 Bm C D Eb Em F G 2,880
My heart skips-skips-skips-skips-skips-skips a beat. Olly Murs, Chiddy Bang Them girls make your h
Duy Võ, 1 tháng 07, 2018 Am D Em G 2,023
Verse1: [D]She, ties her [F#m]hair up [A]tight Puts her [D]armour on, when she [F#m]steps out [E]s
Vương Thiện, 22 tháng 07, 2018 A D E F#m 1,846
I [Dm]walk in the club like a [G]million bucks First I [Bb]hit the bar for a [Am]couple of shots W
Duy Võ, 21 tháng 10, 2018 Am Bb C D Dm F G 1,800
Verse 1: I’ve been thinking bout, thinking bout you too [C] much Lately it’s been like you in the
Mèo Desu, 22 tháng 05, 2019 Am C Csus4 F G Gsus4 1,652
D My name is Olly nice to meet you can I tell y
tnguy, 11 tháng 09, 2019 A A7 Bm D Dsus2 Em G 1,645
Verse 1: [Em]I can feel the memory in my brain I can feel the [D]cold running through my veins Li
Vương Thiện, 23 tháng 07, 2018 Am Bm C D Em G 1,619