Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]Nếu biết rằng chúng [Em]ta hôm nay xa rời Chắc [F]em sẽ chẳng vấn [G]vương thêm anh [C]để làm c
_Hanna_, 30 tháng 10, 2021 Am C Dm E Em F F7 G 4,556