Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hiền Hà Thu

Đóng góp thông tin
[Em]Không biết anh đang ở [A]đâu vậy [D]sao em chẳng tìm thấy [B7]anh [Em]Lang thang lang thang từ
Chau Lai, 5 tháng 06, 2020 A B7 D Em 760