Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Dang rộng đôi [Am] tay anh tiến ngay về phía [G] trước Hụt một [Em] bước, anh ngã về phía sau ([Am]
just chill, 27 tháng 01, 2017 Am Em G 2,787