Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Everly Brothers

Đóng góp thông tin
1. [G] I bless the [D] day I found you [Em] I want to [Bm] stay around you [C] And so I [G] beg yo
JasonN, 24 tháng 03, 2020 Am B7 Bm C D Em G 55