Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Đỗ Tuyết Nhi

Đóng góp thông tin
[Em]Có đôi mắt buồn làm em vấn [Bm]vương bao đêm thao thức [C]Có đôi mắt buồn làm tim xuyến [G]xao
Hien Nguyen, 28 tháng 03, 2020 Am B7 Bm C D Em G 61
Lời 1. Nghề giáo [A] viên tôi đã [D] chọn khi ra [C] trường ngày [Em] xưa Nghề giáo [A] viên tôi
KeySoulTime, 24 tháng 03, 2020 A B7 Bm7 C D Em G 44