Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hu Xia / Hồ Hạ

Đóng góp thông tin
Trở về ngày [C] xưa khi ta mới quen, thấy em cười [G] duyên long lanh mắt đen Để [Am] anh giờ đây
natrichlorua, 24 tháng 01, 2016 Am Am7 C Dm Dm7 E Em F Fm G G7 21,298
You hui dao [F]zui chu de qi dian Ji yi zhong [C](/E)ni qing se de [A7](/C#)lian Wo [Dm]men zhong
wakingsoon, 6 tháng 10, 2013 A7 Am Am7 Bb Bbm Bm7b5 C C#m7b5 Csus4 Dm Dm7 F Fmaj7 G Gm Gm7 18,053
yòu huí dào [C]zuìchū de qǐdiǎn jìyì zhōng [G]nǐ qīng sè de [E7]liǎn wǒ [A]mmen zhōngyú lái dàole
Ciiita, 5 tháng 05, 2020 A Am Am/f# Am7/G C Cmaj7 D/f# E E7 Em Em7 F Fm Fmaj7 G G7 2,542
Shénme [C]gùshì nàme [Am7]xiǎoshēng [Dm]Tīng dé jiàn běn [E7]néng [Gm7]tīng bùjiàn kě [C7]néng À
Chau Lai, 11 tháng 09, 2019 A A7 Am Am6 Am7 Bm C C7 D Dm E7 Em F F#m G Gm6 Gm7 1,173