Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Điểu Náp

Đóng góp thông tin
"Người yêu [Am]cũ vừa chia tay tình mới . Thấy trong mắt [G]em cả một trời [C]buồn . Chợt [Dm]nghĩ
TieuQuaiLangThang, 18 tháng 02, 2020 Am C Dm E G 4,967