Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tabs

Dũng Phùng: Nàng Thơ / pdf tab tony vịt
15 tháng 08, 2020 lúc 12:10am
yuuyuu2198: Aloha / pdf BẢN HANGUL
12 tháng 08, 2020 lúc 09:13pm
Khoa Phạm: Ghé Qua / pdf Tab Intro
8 tháng 05, 2020 lúc 09:53pm
Nganpap: Thích thì đến / pdf Full tab
19 tháng 04, 2020 lúc 11:28pm
Nganpap: Phố Mùa Đông / pdf Tab cả bài
18 tháng 04, 2020 lúc 11:08pm
bonvn: I'm Yours / gp LET HER GO - PASSENGER
27 tháng 11, 2019 lúc 11:46pm
tienphat: Nhỏ Ơi / pdf Tab cả bài
23 tháng 11, 2019 lúc 11:52pm