Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Making my way

C Sơn Tùng M-TP C Điệu Blues
≣≣
Tone [C]
[Am] [F] [C] [G]
[Am]Moon looking bright [F]tonight
High in the [C]sky
Like trying to keep you a[G]live, alright
Just stay away from [Am]me
Let me down easi[F]ly
You're too late you're too [C]late
Don't you pray don't you [G]pray
 
Dk:
Seeking for my em[Am]brace
Wanting my touch, begging me to [F]stay
Every night and [C]day
Calling my name, shout it till you [G]break
You took my [Am]heart,
Held it and ripped it [F]apart
Make me your priso[C]ner,
Got me going right under[G]
Feeling that you feign[Am]?
Folling me again…[F].
No need to explain[C]
Taking my own lane[G]
GOD's helping me out[Am]
Get over my doubt[F]
Thought I can't live without[C]
Forget you right now[G]
 
[Am]ah ah ah ah ah ah ah, [F]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[C]ah ah ah ah ah ah ah, [G]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[Am]ah ah ah ah ah ah ah, [F]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[C]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[G]ah ah ah ah
Making my way, making my way[Am]
 
I wanna know the cure[F]
For all that time you make me endure[C]
All the words you say[G]
Ought to keep your prey well and behaved[Am]
I reckon it's time[F]
Betting my luck on [G]dimes
Taking new [C]leap in
Getting far away from your [G]cheating
 
Seeking for my em[Am]brace
Wanting my touch, begging me to [F]stay
Every night and [C]day
Calling my name, shout it till you [G]break
 
You took my [Am]heart,
Held it and ripped it [F]apart
Make me your priso[C]ner,
Got me going right [G]under
Feeling that you [Am]feign?
Folling me again…[F].
No need to explain[C]
Taking my own lane[G]
GOD's helping me out[Am]
Get over my doubt[F]
Thought I can't live without[C]
Forget you right now[G]
 
[Am]ah ah ah ah ah ah ah, [F]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[C]ah ah ah ah ah ah ah, [G]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[Am]ah ah ah ah ah ah ah, [F]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[C]ah ah ah ah
Making my way, making my way
[G]ah ah ah ah
Making my way, making my way[Am]
Feeling that you [Am]feign?
Folling me again…[F].
No need to explain[C]
Taking my own lane[G]
GOD's helping me out[Am]
Get over my doubt[F]
Thought I can't live without[C]
Forget you right now[G]
 
[Am]ah ah ah ah ah ah ah, [F]ah ah ah ah
[C]ah ah ah ah ah ah ah, [G]ah ah ah ah
[Am]ah ah ah ah ah ah ah, [F]ah ah ah ah
[C]ah ah ah ah
 
Dk: x2
[G]Telling me I'll kill for [Am]you
Like a truth
With no [F]proof
Never knew
Was a [C]doll, now the thing you pulled
Ner ver make me [G]yield
Pin you down like a golden [Am]view
Right uphill
Make you [F]dwell
What I feel
Wish you [C]well
Living right in the kingdom I build [G]anew
 
Draining tears and wallow in guilt [Am]
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đình Phong. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 5 tháng 05, 2023
Lượt xem: 4,325 Người đăng: Đình Phong (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Sơn Tùng M-TP Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 313
Bài liên quan
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)