Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Blood On the Risers (Gory Gory What a Helluva Way to Die)

G N/A G# chọn điệu
≣≣
He was [G]just a rookie trooper and he [G7]surely shook with [G7/B]fright,
He [C]checked all his equipment and made [G]sure his pack was [D7]tight;
He [G]had to sit and [G7]listen to those [B7]awful engines [Em]roar,
"You [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!"
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
"Is [G]everybody happy?" cried the [G7]Sergeant looking [G7/B]up,
Our [C]Hero feebly answered "Yes," and [G]then they stood him [D7]up;
He [G]jumped into the [G7]icy blast, his [B7]static line [Em]unhooked,
And he [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more.
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
.
He [G]counted long, he counted loud, he [G7]waited for the [G7/B]shock,
He [C]felt the wind, he felt the cold, he [G]felt the awful [D7]drop,
The [G]silk from his [G7]reserves spilled out, and [B7]wrapped around his [Em]legs,
And he [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more.
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
.
The [G]risers swung around his neck, [G7]connectors cracked his [G7/B]dome,
[C]Suspension lines were tied in knots [G]around his skinny [D7]bones;
The [G]canopy [G7]became his shroud; he [B7]hurtled to the [Em]ground
And he [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more.
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
 
The [G]days he'd lived and loved and laughed kept [G7]running through his [G7/B]mind,
He [C]thought about the girl back home, the [G]one he'd left [D7]behind;
He [G]thought about the [G7]medics, and He [B7]wondered what they'd [Em]find,
And he [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more.
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
 
The [G]ambulance was on the spot, the [G7]jeeps were running [G7/B]wild,
The [C]medics jumped and screamed with glee, they [G]rolled their sleeves and [D7]smiled,
For [G]it had been a [G7]week or more since [B7]last a 'Chute had [Em]failed,
And he [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more.
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
 
He [G]hit the ground, the sound was "SPLAT", his [G7]blood went spurting [G7/B]high;
His [C]comrades, they were heard to say [G]"A HELL OF A WAY TO [D7]DIE!"
He [G]lay there, rolling [G7]'round in the [B7]welter of his [Em]gore,
And he [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more.
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
There was [G]blood upon the risers, there were [G7]brains upon the [G7/B]chute,
[C]Intestines were a-dangling from his [G]paratroopers [D7]suit,
He [G]was a mess, they [G7]picked him up, and [B7]poured him from his [Em]boots,
And he [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more.
 
[G]Gory, gory, what a [G7]hell of a way to [G7/B]die! [C]Gory, [C7]gory, what a [G]hell of a way to [G7]die.
[G]Gory, [G7/F]gory, what a [B7/D#]hell of a way to [Em]die, He [Am]ain't gonna [D4]jump [D]no [G]more!
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Am B7 B7/D# C C7 D D4 D7 Em G G7 G7/B G7/F 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duyak. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 10 tháng 05, 2022
Lượt xem: 111 Người đăng: Duyak (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 0
Bài liên quan
Hannie, 19 tháng 08, 2021 10,821
Ma Văn Minh, 18 tháng 11, 2020 442
Elijah, 6 tháng 06, 2022 88
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)