Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Someday

Chọn phiên bản 1 0 / Thành An: Tone : [Am] thành Tone : [C]
≣≣
Tone : [C]
Capo 2
[C]...Oh [G]
La la la la la [Am]
Oh [F]
Yeah
I know [C]it might be crazy
But did [G]you hear the story?
I think [Am]I heard it vaguely
A [F]girl and a zombie
[C]Oh, tell me more, boy [G](yeah)
Sounds like a fantasy
Oh, what [Am]could go so wrong
With a [F]girl and a zombie?
[C]You're from the perfect paradise
And [G]I'm living on the darker side
Ooh, [Am]I've got a feeling
If [F]you get to know me
[C]Right from the start you caught my eye
And [G]something inside me came to life
Ooh, [Am]I've got a feeling
If [F]you get to know me [F]
Someday [G]
[C]This could be, this could be ordi [G]nary [F]
Someday [G]
[C]Could we be something extraordinary?
[F]You and me [G]side by side (yeah, yeah)
[C]Out in the broad daylight
[F]If they laugh, [G]we'll say [C]
We're gonna be someday [F] [G] [C]
We're gonna be someday [F]
Someday, [G]someday [C]
We're gonna be someday [F]
We're gonna be someday
[C]Girl, you look delicious
[G]Oh, I mean gorgeous
Well, [Am]now you're getting fearless
No, [F]I'm just rooting for us
If [C]different was a super power
[G]We'd be so flawless
[Am]Yeah, we could make these two worlds ours
[F]I'm rooting for us
[C]Two lonely hearts meet in the dark
[G]Imagine it, now they start a spark
You [Am]got my attention
[F]What happens next, then?
[C]Movies and long walks in the park
[G]Hanging out anywhere we want
I [Am]like the way you're thinking
[F]I can almost see it [F]
Someday [G]
[C]This could be, this could be ordi [G]nary [F]
Someday [G]
[C]Could we be something extraordinary?
[F]You and me [G]side by side (yeah, yeah)
[C]Out in the broad daylight
[F]If they laugh, [G]we'll say [C]
We're gonna be someday [F]
Someday, [G]someday [C]
So let them [F]talk if they [G]
wanna [C](if they wanna, if they wanna)
Let them [F]talk if they're [G]gonna [C]
We're gonna [F]do what we [G]wanna [C]
Let them [F]talk, let them [G]talk [C]
If they [F]wanna, they [F]wanna
Someday [G]
[C]This could be, this could be ordi [G]nary [F]
Someday [G]
[C]Could we be something extraordinary?
[F]You and me [G]side by side
[C]Out in the broad daylight
[F]If they laugh, [G]we'll say [C]
We're gonna be someday [F]
Someday, [G]someday [C]
We're gonna be someday [F]
Someday, [G]someday [C]
We're gonna be someday [F]
Someday, [G]someday [C]
We're gonna be someday [F]
Someday, [G]someday [C]
We're gonna be someday [C]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Thành An. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 3 tháng 05, 2022
Lượt xem: 81 Người đăng: Thành An (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Disney Thể loại: Nhạc Phim , US-UK Yêu thích: 2
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)