Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Calma

G Pedro Capó G chọn điệu
≣≣
C[G]uatro abra[D]zos y un café [A]
[Bm]Apenas me desperté
[G]Y al mir[D]arte recordé [A]
[Bm]Que ya todo lo encontré
 
(Pré-Refrão)
 
[G]Tu mano [D]en mi mano
[A]De todo [Bm]escapamos
[G]Juntos[D] ver el sol c[A]aer [Bm]
 
(Refrão)
 
Vamos pa la play[G]a
Pa curarte el alm[D]a
Cierra la pantalla[A]
Abre la medall[Bm]a
Todo el mar cari[G]be
Viendo tu cintur[D]a
Tú le coqueteas[A]
Tú eres buscabull[Bm]a
 
Y me gusta
[G]Lento y con[D]tento c[A]ara al [Bm]viento
[G]Lento y con[D]tento c[A]ara al [Bm]viento
 
(Segunda Parte)
 
Pa[G] sentir la arena en los pies
Pa[D] que se nos pinte la piel
Pa[A] jugar como niños
Darnos cariño c[Bm]omo la primera vez
[G]Y te miré yo su[D]pe
que estarí­a a tus pi[A]es
De[Bm]sde que se tocaron
 
(Pré-Refrão)
 
[G]Tu mano [D]y mi mano
[A]De todo[Bm] escapamos
[G]Juntos v[D]er el sol ca[A]er [Bm]
 
(Refrão)
 
Vamos pa la play[G]a
Pa curarte el alm[D]a
Cierra la pantall[A]a
Abre la medal[Bm]la
Todo el mar cari[G]be
Viendo tu cintur[D]a
Tú le coquetea[A]s
Tú eres buscabul[Bm]la
 
Y me gusta
[G]Lento y co[D]ntento c[A]ara al v[Bm]iento
[G]Lento y co[D]ntento c[A]ara al v[Bm]iento
 
(Terceira Parte)
 
Ca[G]lma, mi vida con ca[D]lma
Que nada hace fa[A]lta
Si estamos jun[Bm]titos andando
 
Ca[G]lma, mi vida con ca[D]lma
Que nada hace fa[A]lta
Si estamos jun[Bm]titos bailando
 
Ca[G]lma, mi vida con ca[D]lma
Que nada hace fa[A]lta
Si estamos jun[Bm]titos andando
 
Ca[G]lma, mi vida con ca[D]lma
Que nada hace fa[A]lta
Si estamos jun[Bm]titos bailando
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Ngô Minh Tài. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 11, 2021
Lượt xem: 835 Người đăng: Ngô Minh Tài (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Pedro Capó Thể loại: Latin Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)