Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Beginning Middle End

G Leah Nobel A chọn điệu
≣≣
capo 2
Intro
[G] [C] [C] [D]
 
[G]Sometimes , you get what [C]you've always been wishing for
And most [Em]times , it's not on your [C]deadline, but that's alright
I was worn [G]out and jaded from [C]trying on people to love
But you fit so well [Em] [D]
 
Pre-chorus
When they [G] ask why I can never explain
But a [C]symphony played when you told me your name
And I [Em]took that as a sign [C]
 
Chorus
[G] Will you be my [C] beginning , my middle, my end?
[G]Will you be my [C] beginning, my middle, my end?
[G]Will you be my [C] beginning, my middle, my end?
[G]Will you be mine? [C]
Mmm, mmm
 
Verse2
[G]Sometimes, it's hard to [C] see what the future holds
And [Em] most times, it feels like a [C]steep climb, and that's alright
There's [G] magic in details, the [C] tender small gestures of love
And the way they all add up [C]
 
Pre-chorus
[G]When they ask why I can never explain
But a [C] symphony played when you told me your name [Em]
And it sounded like a sign [C]
 
Chorus
[G] Will you be my [C] beginning, my middle, my end?
[G]Will you be my [C]beginning, my middle, my end?
[G]Will you be my [C]beginning, my middle, my end?
[G]Will you be mine?[C]
[G]Five years later and I'm still yours
[C]Ten years later and I'm still yours
[Em]Fifty years later and I'm still your [C]beginning and middle and end
[G]Five years later and I'm still yours
[C]Ten years later and I'm still yours
[Em]Fifty years later, and I'm still your [C] beginning and middle and end
[C]Beginning and middle and end (oh)
 
[G]Will you be my [C]beginning, my middle, my end? (Oh)
[G]Will you be my [C]beginning, my middle, my end? (Oh)
[G]Will you be my [C]beginning, my middle, my end? (Oh)
[Em]Will you be mine?[C]
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Lalia. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 14 tháng 06, 2021
Lượt xem: 102 Người đăng: Lalia (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Leah Nobel Thể loại: Pop Yêu thích: 3
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)