Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Barbie and Ken (Female version)

F Kate Gill Am Điệu Ballad
≣≣
Her [F]parents always saying
"Girl, when you glow up,
You're gonna [Am]find a nice man
Make sure you're pretty enough
You'll be [Em]living a life
Like Barbie and Ken"
Cmon [Em]suck it up and forget this nonsense
But what if it's [F]not Ken, but Barbie?
Why should she [Am]have to say sorry?
Tell me do [Em]you even listen,
To all the dumb shit you're slipping
We can love [F]who we want to
Don't say she's [Am]not supposed to
If she doesn't love [Em]Ken but Barbie
She doesn't [Em]have to say sorry
No not to [F]you
Not to me
Not to [Am]anyone, anyone, anyone
Not to [Em]you
Not to me
Not to [Em]anyone, anyone, anyone
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Mỹ Dung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 9 tháng 11, 2020
Lượt xem: 297 Người đăng: Mỹ Dung (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Kate Gill Thể loại: USUK , LGBTQ song Yêu thích: 64
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)