Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Till There Was You

F The Beatles Điệu Boston
≣≣
There [F]wer e bells on [B7]a hill
But I never [Gm]heard them [Bbm]rin ging
No I [F]ne ver [Am]heard them [Gm]at a ll
[C]Till there was [F]yo [Gm]u--- [C]--- [C7]---.
There [F]we re birds in the [B7]s ky
But I [Gm]never saw them [Bbm]win ging
No I [F]ne ver saw [Am]th em [Gm]at a ll
[C]Til l there [F]wa s [B7]yo u
Then there [Bb]w as music, [Bbm]and [F]wonderful ro ses
They tell [D]m e, in [Gm]swe et
[C]fragrant m eadows of [C7]dawn, and you
There was [F]love, all [B7]aro und
But I never [Gm]he ard it [Bbm]sing ing
No I [F]n ever [Am]he ard it [Gm]at all
[C]Til l there was [F]yo [G]u-- [C]---- [C7]----.
Then there was music, and wonderful roses
They tell me, in
sweet fragrant meadows of dawn and you
There was love, all around
But I never heard it singing
No I never heard it at all,
Till there was you
Tiiiiiill there was youuuuuuuuuuuuu
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 8 tháng 08, 2013
Lượt xem: 7,630 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: The Beatles Thể loại: Yêu thích: 22
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)