Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 22/11/2013

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 4 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 năm trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 6 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 6 năm trước
+1
Tạo playlist mới 6 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 năm trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 năm trước
+3
Đăng bài hát mới 7 năm trước
+22
Bài hát được yêu thích 7 năm trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 7 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 7 năm trước