Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

đông kiếm em

Điểm uy tín

+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 5 năm trước
+3
Đăng bài hát mới 5 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 5 năm trước
-1
Bài hát được yêu thích 5 năm trước
+1
Bài hát được đánh giá 3 sao 5 năm trước
+3
Đăng bài hát mới 5 năm trước
+10
Đăng bài hát mới 5 năm trước
+1
Bình luận được yêu thích 5 năm trước
+1
Gửi bình chọn bài hát 5 năm trước