Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

đông kiếm em

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 5 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bình luận được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+2
Bài hát được 200 lượt yêu thích 7 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 tháng trước
+1
Bài hát được 500 lượt yêu thích 8 tháng trước
+3
Bài hát được 500 lượt yêu thích 8 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 8 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 8 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 8 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 9 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 9 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 9 tháng trước