Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Mình là Chình Hihii <3

Bài hát đã đăng của Trình Hira

Intro: (Only Sing) My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I
Trình Hira, 9 tháng 01, 2017 Am C Dm Em F Fm G 1,703