Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Playlist > boomun

rock

Bài hát
Tìm Lại - MicroWave
Chẳng [F] muốn nghe [C] gì chẳng [G] muốn tìm [Am] khác Đôi [F] mắt luôn [C] tìm, tìm [G] về [Am]
hongngoc199574, 6 tháng 08, 2013 lúc 12:30am Am C F G 107k
Đừng Nhìn Lại - Phan Đinh Tùng
Đừng [Am]nhìn lại sau lưng Nên [Em]cố đi nơi đâu thật xa Đến những nơi [D]ta chưa bao giờ cùng ngư
Trần Vĩnh Quang, 8 tháng 08, 2013 lúc 11:40am Am C D Dm E E7 Em F G 15,577
Thông tin Playlist
rock
  hôm qua lúc 12:18pm
THẢO LUẬN