Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Playlist > Pink1306

Nhạc Âu my

Bài hát
I Love You 3000 - Stephanie Poetri
Intro: [Dm7]Baby, take my hand I want [G7]you to be my husband 'Cause [Em7]you're my Iron Man
Vương Thiện, 2 tháng 07, 2019 lúc 03:21am A7 C Cmaj7 Dm7 Em7 G7 144k
Thông tin Playlist
Nhạc Âu my
  4 tháng 11, 2019 lúc 08:08pm
THẢO LUẬN