Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Playlist > Playlist_Tong_Hop

Indie Việt

Bài hát
[Em]Về đi em, có [Am]chi thiết tha [D]Kìa đằng xa có bão [G]giông [E7]Nụ hôn ấm nồng [Am]vương trê
Nui Nui, 21 tháng 03, 2017 lúc 07:48pm Am B7 C D E E7 Em G 5,109
1. Ngày gọi [G] đêm gọi sao cho vừa Trời tuôn [Em] mưa, đường xưa xa nhòa Còn lại [C] ước mơ trong
HAC, 16 tháng 05, 2018 lúc 04:45pm Am Bm C D Em F G 3,658
Thông tin Playlist
Indie Việt
  16 tháng 05, 2018 lúc 07:50pm
THẢO LUẬN