Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Playlist > QuangNguyen01

Classical Music

Bài hát
Love Is Blue - Charlies
[C]Blue, blue, my [G]world is blue [Am]Blue is my world now [Em]I''m without you [C]Gray, gray, my
Đinh Quang Trung, 11 tháng 08, 2013 lúc 12:50pm A Am C D E E7 Em G 15,923
Thông tin Playlist
Classical Music
  29 tháng 04, 2018 lúc 01:51pm
THẢO LUẬN