Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

chỉnh cho đúng bài cô dạy thôi
đã từ chối
nguyentienaido2009 chỉnh sửa trên Phiên bản Hoàng Đặng Minh
2 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
nguyentienaido2009 đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 3