Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Lạ Lùng

C Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Đăng chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 tháng trước
Huy Hoàng chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 tháng trước
Nguyen Nam chỉnh sửa trên Phiên bản 2
2 tuần trước
Helixu chỉnh sửa trên Phiên bản 2
5 tháng trước
luanquan291104 chỉnh sửa trên Phiên bản 1
6 tháng trước
Hoàn Nguyên chỉnh sửa trên Phiên bản 1
8 tháng trước
keobongg chỉnh sửa trên Phiên bản 1
8 tháng trước
Hiếu Tài chỉnh sửa trên Phiên bản 1
9 tháng trước
Trần Lê Minh Triết chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
Nguyên Bảo chỉnh sửa trên Phiên bản 2
11 tháng trước
0 đã từ chối
Boong Bing chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
Hoàng Huy Trịnh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
Nguyễn Lê Đại Dương chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
Nguyễn Khắc Lâm Nguyên chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
0 đã từ chối
Nguyễn Tương Quỳnh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
Nguyễn Thanh Thư chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Hỷ chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Nai xừ chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Bạn Lâm chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Bạn Lâm chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Nguyễn Đình Thiên Ân chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
NGUYEN KHANH HIEU chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Hà Như Mai Trung chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
tuananh231096 chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Hoàng Xuân An chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
Đoàn Thảo Trang chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
0 đã từ chối
Nguyễn Quốc Đạt chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
0 đã từ chối
Đỗ Đăng Mạnh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
0 đã từ chối
My Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước