Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Lạ Lùng

C Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Phạm Nguyễn Hoàng Khang chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
2 tuần trước
0 đã từ chối
khoaphm20 chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 tháng trước
0 đã từ chối
Trình Vũ chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
4 tháng trước
0 đã từ chối
bimaxbobi chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
5 tháng trước
0 đã từ chối
Phạm Hoàng Vũ chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Đăng chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Huy Hoàng chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
Nguyen Nam chỉnh sửa trên Phiên bản
10 tháng trước
0 đã từ chối
Helixu chỉnh sửa trên Phiên bản
7 tháng trước
Mai Duyên chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
luanquan291104 chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Hoàn Nguyên chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
keobongg chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Hiếu Tài chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Trần Lê Minh Triết chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Nguyên Bảo chỉnh sửa trên Phiên bản
7 tháng trước
0 đã từ chối
Boong Bing chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 năm trước
Hoàng Huy Trịnh chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 năm trước
Nguyễn Lê Đại Dương chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 năm trước
Nguyễn Khắc Lâm Nguyên chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 năm trước
0 đã từ chối
Nguyễn Tương Quỳnh chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 năm trước
Nguyễn Thanh Thư chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Hỷ chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
Nguyễn Lê Lâm Nguyên chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Nai xừ chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Bạn Lâm chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Bạn Lâm chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Nguyễn Đình Thiên Ân chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
NGUYEN KHANH HIEU chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
Hà Như Mai Trung chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
0 đã từ chối
tuananh231096 chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
Giả Minh chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
7 tháng trước
Hoàng Xuân An chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 năm trước
Đoàn Thảo Trang chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
1 năm trước
0 đã từ chối
Nguyễn Quốc Đạt chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
3 năm trước
0 đã từ chối
Đỗ Đăng Mạnh chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
3 năm trước
0 đã từ chối
My Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản Oneduck
3 năm trước