Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Ánh nắng của anh

Đức Phúc F Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Anh Max Điên chỉnh sửa trên Phiên bản 1
8 tháng trước
Bảo Lee chỉnh sửa trên Phiên bản 1
8 tháng trước
Quang Tường Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản 1
11 tháng trước
Minh Hậu chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Minh Hậu chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
leewhitekim chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Harmonize1996 chỉnh sửa trên Phiên bản 4
1 năm trước
Võ Nguyễn Nhật Khương chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Nguyễn Đình Bách chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Luong Viet Anh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
0 đã từ chối
Trọng Cá chỉnh sửa trên Phiên bản 4
1 năm trước
Dương Tiến Đức chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
0 đã từ chối
LifLive chỉnh sửa trên Phiên bản 4
1 năm trước
duybean94 chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
hoàng sỹ dương chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
0 đã gộp
Nguyễn Đức Trung chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Thái Quốc Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Diệp Nhật Hòa chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
banhhuy chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
1 đã từ chối
Nguyễn Lê Huyền Trân chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước