Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh

Vũ. Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

San Nguyen chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 tháng trước
Nguyễn Đức Đăng Khoa chỉnh sửa trên Phiên bản 1
5 tháng trước
Cao Văn Hải chỉnh sửa trên Phiên bản 1
6 tháng trước
Nguyễn đức chỉnh sửa trên Phiên bản 1
8 tháng trước
Nguyễn Hoàng Đức Huy chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước
Lê Đức Anh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Gao chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Ôn Chí Thành chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Nguyễn Tuấn Khải chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
snowwolf9x chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Nguyễn Đức Anh Tuấn chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Hoàng Giang chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Bạn Tuyến Giấu Tên chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Tuấn Khôi chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Thái Hoàng Nam chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Quân chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Quân chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Việt Anh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
anh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Binh Q. Tran chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước
Hoàng chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước