Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh

Vũ. Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Le Xuan Phong chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
San Nguyen chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Nguyễn Đức Đăng Khoa chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
Cao Văn Hải chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Nguyễn đức chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
Nguyễn Hoàng Đức Huy chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Lê Đức Anh chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Gao chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Ôn Chí Thành chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Nguyễn Tuấn Khải chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
snowwolf9x chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Nguyễn Đức Anh Tuấn chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
Hoàng Giang chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Bạn Tuyến Giấu Tên chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
Tuấn Khôi chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
Thái Hoàng Nam chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Quân chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
Quân chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
Việt Anh chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
anh chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Binh Q. Tran chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước
0 đã từ chối
Hoàng chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Viết Dũng
1 tuần trước