Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Bài Ca Tuổi Trẻ

JGKid Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
TieuQuaiLangThang chỉnh sửa trên Phiên bản Đá Tảng
2 năm trước
0 đã từ chối
alphaplus chỉnh sửa trên Phiên bản Mayxd
2 năm trước
0 đã từ chối
alphaplus chỉnh sửa trên Phiên bản Mayxd
3 năm trước
0 đã từ chối
alphaplus chỉnh sửa trên Phiên bản Mayxd
3 năm trước
0 đã từ chối
alphaplus chỉnh sửa trên Phiên bản Mayxd
3 năm trước
0 đã từ chối
alphaplus chỉnh sửa trên Phiên bản Mayxd
3 năm trước
0 đã từ chối
Thái Sơn chỉnh sửa trên Phiên bản Đá Tảng
3 năm trước
Minh Chánh chỉnh sửa trên Phiên bản Đá Tảng
3 năm trước
yeudoimaimai93 chỉnh sửa trên Phiên bản Đá Tảng
5 năm trước