Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Cây Đàn Sinh Viên

Mỹ Tâm Am Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Hợp âm Em ở chữ "ca" ở dòng 2 và dòng 7
đã từ chối
Nguyễn Văn A chỉnh sửa trên Phiên bản SyaNguyen
6 tháng trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Nguyễn Văn A đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1