Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy

Lam Trường F# Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Bùi Hiếu chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
6 tháng trước
0 đã từ chối
Bảo Thiên chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
1 năm trước
Justin Tran chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
1 năm trước
Phạm Tấn Khoa chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
1 năm trước
0 đã từ chối
Doan Nguyen Phuong Uyen chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
2 năm trước
0 đã từ chối
Phong Trần chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
3 năm trước
0 đã từ chối
Võ Vương Hạ chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
3 năm trước
0 đã từ chối
Nguyễn Minh Hưng chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
3 năm trước
0 đã từ chối
minhkhoa1304 chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
3 năm trước
0 đã từ chối
Tung chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
3 năm trước
Huỳnh Minh Đạt chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
3 năm trước
0 đã từ chối
Lâm Nguyễn Ngô Ngọc chỉnh sửa trên Phiên bản Tư Đô Nguyên
3 năm trước