Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

thay AM = A
đã từ chối
Phúc Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản Bui Bao Anh
6 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
kabigon91 đã từ chối.

Lý do từ chối: (không có)

Quản lý phiên bản 1