Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

Em, G, Dsus2, Am7
đã từ chối
Đăng Lê chỉnh sửa trên Phiên bản Bui Bao Anh
3 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Đăng Lê đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1