Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Yêu Là Cưới

Phát Hồ X2X Dm Điệu Blues

Gợi ý chỉnh sửa

[ Bb ], [ C ], [ Am ], [ Dm ]
đã từ chối
minhnguyenbao901 chỉnh sửa trên Phiên bản dangphuoctien1122002
7 tháng trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
minhnguyenbao901 đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1