Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Yêu Là Cưới

Phát Hồ X2X Dm Điệu Blues

Gợi ý chỉnh sửa

Hợp âm cơ bản
đã từ chối
trankhoi06022006123 chỉnh sửa trên Phiên bản Minh
2 tháng trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Minh đã từ chối.

Lý do từ chối: Bạn thấy sai hay là sao ạ?

Quản lý phiên bản 1