Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Những Đêm Mưa Rơi

Đinh Mạnh Ninh Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Hợp âm cơ bản
đã từ chối
tstungson chỉnh sửa trên Phiên bản hunguitart0210
3 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
tstungson đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1