Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Chị Tôi

Mỹ Linh Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Thiếu hợp âm :vv
đã từ chối
カト沢 chỉnh sửa trên Phiên bản quynh
10 tháng trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
カト沢 đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1