Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Khi Người Lớn Cô Đơn

Phạm Hồng Phước Điệu Boston

Gợi ý chỉnh sửa

Ghi lại cho sát với bản gốc của P H Phước
đã từ chối
aococtay chỉnh sửa trên Phiên bản jcphong
3 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
kabigon91 đã từ chối.

Lý do từ chối: (không có)

Quản lý phiên bản 1