Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

lời bài hát
Bng chỉnh sửa trên Phiên bản Linhh Nguyễn
6 ngày trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Linhh Nguyễn đã gộp.

Quản lý phiên bản 1