Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

Bản của max
đã từ chối
maxbott chỉnh sửa trên Phiên bản maxbott0197
4 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
maxbott đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 0