Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Thuận Theo Ý Trời

Bùi Anh Tuấn Am Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

nghe hợp hơn
đã từ chối
hieuacoustic123 chỉnh sửa trên Phiên bản Duy Võ
4 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
hieuacoustic123 đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1