Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Hết Thương Cạn Nhớ

Đức Phúc Bbm Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

đôi mình vừa chia tay
đã từ chối
Thanh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 tuần trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Đức Nguyện đã từ chối.

Lý do từ chối: lời không cần sửa

Quản lý phiên bản 1