Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Simple Love

OBITO C#m Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Sean William Codrey chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Ngọc Khánh
1 năm trước
0 đã từ chối
Airis chỉnh sửa trên Phiên bản erik209
1 năm trước
Bắp chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Ngọc Khánh
2 năm trước
0 đã từ chối
Phương Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản uyen360do
2 năm trước
0 đã từ chối
TN Hoàng Anh chỉnh sửa trên Phiên bản uyen360do
2 năm trước
0 đã từ chối
chithien999 chỉnh sửa trên Phiên bản uyen360do
2 năm trước
0 đã từ chối
Duy Khánh chỉnh sửa trên Phiên bản uyen360do
2 năm trước
0 đã từ chối
Nguyễn Trung Kiên chỉnh sửa trên Phiên bản uyen360do
2 năm trước
0 đã từ chối
Thuỷ Tiên chỉnh sửa trên Phiên bản uyen360do
2 năm trước
0 đã từ chối
Kiera_3008 chỉnh sửa trên Phiên bản uyen360do
2 năm trước