Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Buồn lắm em ơi

Trịnh Đình Quang Bb Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Lê Lộc chỉnh sửa trên Phiên bản Đức Nguyện
6 tháng trước